ROZVOZ OBĚDŮ

Rozvoz obědů do firem zdarma. 

Při pravidelném odběru minimálně 5 obědů denně nabízíme jednotnou cenu za menu 80 Kč v našich vlastních jídlonosičích. 

Jednotlivé rozvozy v menu boxech jsou za restaurační cenu + 5 Kč za menu box.

Pro objednávky rozvozu volejte prosím do 10:00 hod 

na číslo 577 932 225, 737 934 503